paulovnija cena

Asocijacija ''Princess Paulownia'' zaključila je Protokol o distribuciji sirovine od paulovnije sa veoma poznatom kompanijom iz Nemačke. Ova kompanija je, kao jedan od najcenjenijih proizvođača nameštaja u Nemačkoj, pre nekoliko godina, uvela hibridnu paulovniju u svoju proizvodnju.

Sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo naše sadašnje i buduće komitente će se očekivana otkupna cena kretati između 120 i 130 evra po metru kubnom sirovine, za prvu klasu. Prvu klasu predstavlja sirovina iz svake biljke, do visine nadzemnog dela od 3 do 3,5 metara.

VAŽNA NAPOMENA: Asocijacija Princess Paulownia obezbedila je plasman ostatka tehničkog dela sirovine (do krošnje), za komitente na teritoriji Srbije, i to po ceni ne manjoj od 90 evra.

Odgajivači će, odmah nakon završetka procesa prolećne sadnje, od 5.jula 2017.godine, biti u prilici da sa Asocijacijom sačine ANEKS ugovora kojim će se bliže definisati pravila otkupa i distribucije. Budući da je cilj naše Asocijacije zadovoljstvo kupaca, aneksi ugovora neće obavezivati odgajivače da sirovinu prodaju preko našeg udruženja. Time ostaljamo mogućnost svojim komitentima da, u slučaju da pronađu bolje tržišne uslove za plasman, postupe u skladu sa svojim interesima. Aneksi koje najavljujemo, daju apsolutnu sigurnost svim našim odgajivačima, jer se njima otklanjaju poslednje nedoumice u vezi sa visinom zarade od Paulownia Bellissima hibrida.

Sva pitanja u vezi sa detaljima distribucije i plasmana biće detaljno izneta na velikom skupu odgajivača, koji će biti održan u Kruševcu, sredinom jula 2017.