Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

BactoFil je koncentrat korisnih mikroorganizama, namenjen za sve biljne vrste, kao dopuna ili zamena za mineralna đubriva.Snabdeva biljke sa svim mikro i makro elementima potrebnim za rast i razvoj biljaka.Produkuje giberaline, vitamine i auksine.

SASTAV I ULOGA BAKTERIJA:

AZOTOBACTER VINELANDI je slobodan azotofiksator i producer vitamina i dr.

AZOSPIRILLUM BRASILENSE, slobodan azotofiksator

AZOSPIRILLUM LIPOFERUM, slobodan azotofiksator

BACILLUS MEGATERIUM, transformiše fosfor i oslobađa azot iz belančevina

BACILLUS SUPTILIS, razlaže složene ugljenohidrate

BACILLUS CIRKULANS, produkuje ugljenu kiselinu i oslobađa kalijum

BACILLUS POLYMIXA, razlaže složene ugljenohidrate

PSEUDOMONAS FLUORESCENS, učestvuje u transformaciji fosfora i oslobađa azot iz belančevina

 

Zašto predlažemo Bactofil

1. Zato što sa 1-1,5 l/ha zamenjuje ili dopunjava đubrenje biljnih vrsta u količini od 300-400 kg/ha

2. Zato što je višestruko jeftinije od mineralnog đubriva a primena jednostavnija

3. Zato što razlaže biljne ostatke za 40-60 dana

4. Zato što se može koristiti u proizvodnji zdrave hrane

 

ZA KOJE BILJNE VRSTE SE KORISTI?

BACTOFIL A-10 se koristi za uskolisne biljne vrste (monokotiledone): pšenica, kukuruz, ječam, ovas, proso, sirak, trave i lukovičasto povrće. BACTOFIL B-10 se koristi za sve ostale biljne vrste (dikotiledone), kao i vinograde,voćnjake, malinjake, proizvodnju cveća, šumsko rastinje i kompostiranje.

 

Količina, vreme i način primene

Đubrivo se nanosi na površinu zemljišta prskanjem.Obavezno se posle tretiranja inkorporira u zemljište. Količina vode u prskalici nije toliko bitna, bitno je da sredstvo bude ravnomerno rasporedjeno po površini. Za tretiranje biljnih ostataka se koristi prskanjem, a potom zaoravanjem.

Za ratarsko-povrtarske kulture doza je 1-1,5 l/ha, u celosti ili u dva navrata pre setve. Za nanošenje na seme soje ili slično uzima se 0,1 l BactoFila sa odgovarajućom količinom vode, što je dovoljna količina za 1 ha. Za spravljanje komposta 0,2 l BactoFila razredi se u 30 litara vode i oprska 1 m3 materijala.

Ako su temperature iznad 25 0C unošenje u zemljište vremenski treba da bude što kraće. U drugim slučajevima 2-3 dana.

Napomena: Ovo đubrivo je u upotrebi na području Srbije 8 godina. Broj komitenata je preko 800, a površina je za to vreme preko 100.000 ha. Rezultati su uglavnom pozitivni, naročito tamo gde se mere agrotehnike primenjuju korektno.

ZABRANJUJE SE SPALJIVANJE BILJNIH OSTATAKA!!!

 

 • 99.7 %

  99.7 %

  klijenata je u potpunosti zadovoljno našim sadnicama.
 • 95.3 %

  95.3 %

  bi preporučilo nas svojim saradnicima i prijateljima.
 • 1