Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

1. Šta je paulovnija?

Paulovnija je jedinstvena vrsta brzorastućeg drveta u porodici Paulowniaceae. Koristi se za industrijsko dobijanje drvnog materijala, biomase, etanola, stočne hrane, hartije idr.

 

2. Zašto gajiti isključivo vrstu Belisima?

Belisima je najkvalitetniji hibrid (nije GMO), a nastala je udruženim radom tri svetski najpoznatija instituta iz Amerike, Nemačke i Italije. Ova vrsta garantovano trpi temperature do -26 C, raste za oko 20% brže od svih drugih vrsta, uspeva preko 97,70 % sadnica i nije invazivna.

 

3. Koje su karakteristike ove biljke-drveta?

Najbrže rastuće drvo na svetu, 100% iskorišćenost, raste uspešno svuda i brzo se adaptira, kalorična vrednost veća od mrkog uglja, drvo izuzetne čvrstine, nema čvorova, zahvalna je za obradu i lako prima boju, izuzetno je otporno na vlagu i vodu (bolje karakteristike od tikovine), potpuno otporna na truljenje i sve bolesti, siliranje i korišćenje u ishrani stoke, najveći proizvođač kiseonika na svetu (1,7kg kiseonika na sat), najmedonosnija biljka na svetu koju znamo, med svetle boje, gušći od bagremovog.

 

4. Šta je to "in vitro" uzgoj?

"In vitro" metoda je uzgoj sadnica uzimanjem tkiva matične biljke, bez promene u genskom materijalu. Prednost ovakvog uzgoja su sterilni uslovi koje nije moguće postići klasičnim uzgojem. Sve sadnice su bezvirusne i daju do 100% veće prinose od klasičnih sadnica uz ostale otpornosti na bolesti i temperaturne razlike.

 

5. Kakvo zemljište je potrebno za sadnju paulovnije?

Paulovnija podnosi i zemljišta lošijeg kvaliteta, jalovišta, pepelišta, bitno je da je Ph zemljišta viši od 4,7.

 

6. Kako treba pripremiti zemljište za sadnju?

Zemljište mora biti uzorano u jesen, zimu ili rano proleće, na dubini od 30-40 cm. Ukoliko je zemljište lošijeg kvaliteta pre oranja potrebno je rasturiti po potrebi određenu formulaciju NPK (15-15-15). U proleće kada uslovi to dozvole zemljište poravnati i usitniti (setvospremač ili freza) i obeležiti redove kako bi se znalo gde će se postaviti folija i trake za navodnjavanje. U slučaju da se ne postavljaju navedni sistemi za navodnjavanje neposredno pred sadnju potrebno je obeležiti mesta na kojima će biti zasađene sadnice.
Pripremite zemljište tako da na dan sadnje bude usitnjeno, tj. da površinski sloj bude rastresit i da nema trave na parceli. Obezbedite ljude, koji će na dan sadnje raditi na parceli. Potrebno je ukupno pet (5) osoba. Podela posla se vrši neposredno pred početak radova.
Dan pred sadnju, obavezno postavite kanap pod pravim uglom na kočićima kako bi se definisali redovi i sadna mesta. Nije neophodno da se cela parcela pokrije, kanap će se pomerati u skladu sa dinamikom posla.

 

7. Da li je potrebno postavljanje folije?

Nije, ako se radi o manjem broju sadnica koje možete redovno obilaziti i sprečavati rast trave/korova oko sadnice, posebno dok je mlada. Sa druge strane preporučljivo je, jer folija obezbeđuje dovoljnu količinu vlage za rast sadnica i mlade biljke štiti od korova i trave.
NAPOMENA: Obavezno nabaviti foliju sa UV stabilizatorom-mnogo je jeftinija nego ranije.

 

8. Koliko sadnica ide na 1 ha za tehničku upotrebu, a koliko za biomasu?

Za tehničku upotrebu se preporučuje sadnja u formaciji 4x3 i 3x3, što praktično znači 833 odnosno 1111 komada biljaka po jednom hektru zemlje, a za biomasu sadnja je u formaciji 2*2 i iznosi do 2.500 komada biljaka po hektaru.

 

9. Da li da primenjujem stajnjak ili neko drugo đubrivo pre sadnje?

Ne! Biljka će pri samoj sadnji dobiti sve potrebne mikro i makro elemente za dobar prijem i kvalitetan razvoj.

 

10. Kako se vrši rasađivanje i u kojoj razmeri treba pripremiti mešavinu za sadnju?

U veliku posudu na samoj lokaciji treba razmešati sledeće elemente:
- Klasman TS 1, 1l po kom. biljke,
- „Mikoriza“, 10 g po kom. biljke,
- Starter đubrivo, 10 g po kom. biljke,
- Insekticid, 10 g po kom. biljke,
- Hidrogel, 10 g po kom. biljke,
PRIMER: Za 100 kom biljaka izmešati: 100 l supstrata i po 1 kilogram gore navedenih elemenata!

 

11. Kako se sade biljke?

Sadiljku dobro nagaziti i tako napraviti rupu dubine oko 20 cm. U dno rupe staviti malo mešavine, nakon toga spustiti biljku u rupu i to tako da ceo korenov sistem bude ispod površine zemlje. Gornji deo prekriti mešavinom, a nakon toga sve to pokriti zemljom, kako vetar i kiša ne bi raznosili supstrat. Pri vađenju biljke iz čaše obratiti pažnju da se što manje oštećuju žilice. Nakon zasađiuvanja određenog broja biljaka obavezno je zalivanje sa 2-4l vode, kako bi se izbacio vazduh i biljka lakše adaptirala.

 

12. Koliko često treba zalivati zasad i kojom količinom vode?

Zalivanje zasada se vrši u prve dve godine-u toku vegetacije. Od velikog je značaja da se postavi sistem „kap po kap“, a posebno kod površina većih od 1Ha. U situacijama gde je primenjena zaštitna folija zalivanje se u letnjem periodu vrši u proseku na 10 dana, a u slučaju gde nemamo foliju zalivanje će se vršiti na 5 dana! Količina vode kod ručnog zalivanja po komadu biljke je između 12 i 15 l, a kod sistema „kap po kap“ potrebno je zalivati neprekidno 2,5 sata.
NAPOMENA: Ne treba se opterećivati tačnom količinom vode, već je potrebno da se postigne dobro natapanje biljaka-odokativnom metodom!

 

13. Kada, kako i kojim sredstvima se biljke prihranjuju?

Prihrana se vrši u prve dve godine od dana sadnje, obavezno je izvršiti dve prihrane i to: prva (Urea) krajem juna meseca tekuće godine, a druga (KAN ili AN) sredinom avgusta iste godine. Ručna prihrana se vrši razastiranjem po 50 g oko biljke u prečniku od 40-50 cm, a prihrana kroz sistem za navodnjavanje se vrši kroz dozator- rastapanjem.
NAPOMENA: Obavezno je nakon prihrane pustiti vodu kroz sistem radi ispiranja sistema u trajanju od 30 minuta.

 

14. Može li se posaditi neka druga kultura između redova Paulovnije?

Može, čak je i preporučljivo. Pritom treba voditi računa koju primenu hemijskih sredstava zahteva odabrana kultura. Imamo odlična iskustva sa sadnjom jagode, pasulja i godžija kao međuuseva.
NAPOMENA: Međuusev će biti apsolutno uspešan do kraja 4. godine starosti zasada Paulovnije!

 

15. Šta ako se na oranici zadržava voda nakon obilnijih padavina?

Paulovnija ne podnosi močvarna zemljišta. Nije preporučljivo saditi je na parcelama na kojima se voda zadržava nakon padavina duže od 15 dana.

 

16. Koje su visine sadnice prilikom isporuke i u čemu se isporučuju?

Sadnice prilikom isporuke su visine 15-20 cm, nalaze se u kontejner čašama 9 x 9 cm i isporučuju se u kutijama od po 40 kom.

 

17. Koliko je potrebno sadnici Paulovnije da naraste u stablo koje se može seći?

Stablo Paulovnije je spremno za seču za tehničku upotrebu nakon 7 punih godina i tada daje 1 m3 rezane građe. Za pelet i ogrev se može seći u četvrtoj godini.

 

18. Koje je visine stablo Paulovnije nakon 7 godina?

Stablo nakon 7 godina može dosegnuti oko 20 m visine ali naša je preporuka odgajivaču da se krošnja pusti na 6 metara visine!

 

19. Kada se Paulovnija seče za biomasu?

Optimalno svake dve godine.

 

20. Koliki se prinos može očekivati kod biomase svake druge godine na 1 ha?

Svake druge godine može da se očekuje do 400 m3 sirovine po 1 hektaru.

 

21. Koliko ciklusa se može očekivati od jedne sadnice?

Ako se sadi za tehničku upotrebu, od jedne sadnice može se očekivati 4 ciklusa sa punim kapacitetom. Ako se Paulovnija sadi za drvnu biomasu, od jedne sadnice se može očekivati do 11 ciklusa seče.

 

22. Kada je najbolje saditi Paulovniju?

Paulovniju je najbolje posaditi između 08. maja i 15. juna kalendarske godine.

 

23. Za šta se koriste listovi Paulovnije?

Zbog bogatih sastojaka koje imaju, listovi Paulovnije se mogu koristiti za silažu i stočnu ishranu. Oni su nakon odvajanja od stabla u jesen i dalje veoma hranljivi i izdašni.


24. Koje bolesti i insekti mogu ugroziti biljku?

S obzirom na to da se radi o hibridnim vrstama sadnica, trenutno ne postoji bolest koja joj može naštetiti. Moguća je pojava manjeg broja gusenica na listovima koje se privremeno pojavljuju i nenanose nikakvu štetu razvoju biljaka! Dozvoljeno je koristiti bilo koje sredstvo iz grupe protiv krompirove zlatice.

 

25. Postoje li podsticaji za zasad Paulovnije?

Najavljeni su potdsticaji za smanjenje CO2, a s obzirom na to da se Paulovnija ubraja u C-4 grupu hibrida fotosinteze jer proizvodi velike količine O2, ujedno prednjači na listi svih kultura koje su u najavi za podsticaj!

 

26. Kakva je budućnost hibrida Paulovnije?

Sigurni smo da nikada neće doći do zasićenja tržišta! Svake godine ponuda drvne mase na međunarodnom tržištu se smanjuje za oko 2%. S obzirom na to da sve teže možemo pratiti cene energenata koje svakodnevno koristimo i koje su u stalnom porastu zbog smanjenja zaliha, Paulovnija kao drvna biomasa predstavlja energent koji se sam obnavlja, jer nakon seče raste ponovno iz panja. Cela planeta teži smanjenju staklene bašte, a Paulovnija apsorbuje 10 puta više CO2 od drugih komercijalnih vrsta.

 

27. Plasman i cena?

Udruženje garantuje obezbeđen plasman i otkupnu cenu za sirovinu proizvedenu od hibrida Belisima!

 

Kontakt:
+ 381 37 492 308 i + 381 66 492 308
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

pitanja i odgovori paulovnija 

Wikisajt Direktorijum

 • 99.7 %

  99.7 %

  klijenata je u potpunosti zadovoljno našim sadnicama.
 • 95.3 %

  95.3 %

  bi preporučilo nas svojim saradnicima i prijateljima.
 • 1