Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

U intenzivnim zasadima  može se seći već posle treće godine (proizvodnja peleta, drvo za ogrev i papirna celuloza). Za ogrev drvo se seče posle prve  kulminacije debljinskog prirasta, a za građu  posle druge (6.-a godina od sadnje). Posle seče drvo se regeneriše iz izdanaka  i za 5 do 6 godina ponovo je spremno za seču. Moguć je veći broj ovakvih ciklusa, sigurno 4. Drvo ima izvanredan odnos težina/tvrdoća. Lako je za obradu, ne savija se, ne lomi se i otporno je na truljenje. Sa cenom na tržištu spada u red najplemenitijih i ekskluzivnih vrsta.

 • 99.7 %

  99.7 %

  klijenata je u potpunosti zadovoljno našim sadnicama.
 • 95.3 %

  95.3 %

  bi preporučilo nas svojim saradnicima i prijateljima.
 • 1